Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rzepniewska Teresa

Teresa Anna Rzepniewska

ur. w 1959 roku w m. Milejczyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
W okresie od stanu wojennego do 1989 r. była aktywną uczestniczką nieocenzurowanego ruchu wydawniczego. Zajmowała się kolportażem wydawnictw drugoobiegowych, głównie „Informatora <<Solidarność>> Region Środkowo-Wschodni”, na terenie Lublina, a także na linii Lublin-Warszawa. Z Warszawy przywoziła do dalszego rozpowszechniania znaczne ilości bezdebitowych wydawnictw książkowych. Pomagała także w druku publikacji przygotowywanych przez założone na przełomie 1982 i 1983 roku w Lublinie wydawnictwo Aut`82 , w którym do 1986 roku wydano łącznie 9 tytułów książkowych. Zaangażowana była także w rozpowszechnianie i rozklejanie ulotek. W dniu 17.06.1984 roku została zatrzymana oraz przeprowadzono z nią rozmowę ostrzegawczą. O powyższych faktach poinformowano także Rektora UMCS, uczelni na której, na kierunku bibliotekoznawstwo, studiowała Teresa Anna Rzepniewska, prowadząc jednocześnie działalność w niezależnym ruchu wydawniczym.
Biogram opracowano na podstawie: