Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łata Jan

Jan Łata

ur. w 1933 roku w m. Stawiany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 588/2017
Biogram
Był organizatorem i działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie wsi Podłęże, gmina Pińczów. Był założycielem i przewodniczącym Gminnego Zarządu NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Pińczowie. W marcu 1981 r. zorganizował „Solidarność” Rolników Indywidualnych w czterech wsiach gminy Pińczów. Z inicjatywy Jana Łaty powstało 13 kół wiejskich NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w gminie Pińczów Od 1985 r. był kontrolowany operacyjnie przez pion II SB z powodu pozostania za granicą we Francji i RFN, gdzie odłączył się od wycieczki. Do Polski powrócił w 1986 r. 
Po powrocie do kraju nawiązał kontakty z duchowieństwem i zaangażował się w działalność duszpasterstwa rolników indywidualnych. Uczestniczył w zjazdach  i sympozjach organizowanych w ramach duszpasterstwa. Prowadził działalność zmierzającą do zalegalizowania „Solidarności” Rolników Indywidualnych. W dniu 03.03.1989 r. wspólnie z działaczami związku złożył pismo w Urzędzie Miasta i Gminy w Pińczowie zawierające żądanie wznowienia działalności NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Podczas wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 04.06.1989 r. pełnił funkcję członka komisji okręgowej  w Okręgu Wyborczym w Pińczowie.   
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej