Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Ligowski

ur. w 1938 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Zdzisław Ligowski był pracownikiem Spółdzielni Pracy „Karoseria” w Bydgoszczy. Dnia 18 listopada 1956 r. został jednym z głównych uczestników tzw. Wydarzeń Bydgoskich, w czasie których na Wzgórzu Dąbrowskiego doszło do zdemolowania radiostacji zagłuszającej sygnał rozgłośni antykomunistycznych. Zniszczona na bydgoskim Szwederowie „zagłuszarka” była symbolem narodowego zniewolenia, cenzury i blokady informacji, a działania podjęte przez tłum stanowiły sprzeciw wobec władzy.
W dniu 20 listopada 1956 r. na mocy postanowienia Prokuratora Miasta Bydgoszczy został tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 1957 r. został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Karę odbywał w Zakładach Karnych w Bydgoszczy, Potulicach i  Wronkach. Został warunkowo zwolniony z więzienia w dniu 18 marca 1958 r. na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 1958 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN