Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wiktor Dratwa
ur. w 1945 roku w m. Offenburg, Niemcy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

We wrześniu 1980 r. był przewodniczącym Komitetu Strajkowego podczas strajku w Zakładach Przemysłu Wełnianego „Tomtex” w Tomaszowie Mazowieckim, a od października objął funkcję wiceprzewodniczącego Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” i był członkiem Prezydium Komisji Zakładowej. W stanie wojennym należał do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Tomaszowie Mazowieckim - konspiracyjnej grupy działaczy NSZZ „Solidarność” zajmującej się drukiem i kolportażem nielegalnych ulotek na terenie miasta i zakładów pracy Tomaszowa Mazowieckiego. W okresie styczeń-marzec 1982 r. udostępniał własne mieszkanie na drukarnię. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną 25 marca 1982 r. został aresztowany, a następnie – 28 maja 1982 r. – skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Powielacz”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 2, Warszawa 2012