Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Paliński Krzysztof

Krzysztof Paliński

ur. w 1961 roku w m. Wałbrzych
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 189/2014
Biogram
Od 1980 r. był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” sekcji kultury w Łomży. W ramach swojej działalności organizował na terenie Łomży akcje ulotkowe, był także współzałożycielem, autorem, redaktorem i drukarzem pism niezależnych „Biuletynu Informacyjnego” oraz „Bez Debitu”.
Od 1984 r. współpracował z Ruchem Solidarności Młodych, był m.in. założycielem biblioteki tej organizacji w Białymstoku. Prowadził działalność jako autor, redaktor, drukarz pism RSM („Nasz Głos” i „Kartki”). 
W 1988 r. został członkiem Tymczasowej Komisji Regionalnej „Solidarności” Regionu Białystok, a w latach 1988-1989 działał również w Regionalnym Komitecie Wykonawczym Regionu Białystok. Od lipca 1988 r. zasiadał jako członek w Międzyśrodowiskowym Dyskusyjnym Klubie Młodej „Solidarności”; a w 1989 r. Niezależnym Ruchu Solidarności Młodych.
Jednocześnie w latach 1989-1990 pełnił funkcję członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 
W trakcie kampanii wyborczej do Sejmu kontraktowego był wiceprzewodniczącym Biura Wyborczego Komitetu Obywatelskiego w Białymstoku, odpowiedzialnym za wybory do Senatu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów