Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Robert Adam Mamątow

ur. w 1957 roku w m. Kętrzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016
Biogram
Od grudnia 1980 r. do 12 grudnia 1981 r. pełnił funkcję sekretarza Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni Pracy „Przyszłość” w Ostrołęce. Został zatrzymany i internowany 13 grudnia 1981 r. W dniu 19 grudnia 1981 r. umieszczono go w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Iławie, gdzie przebywał do 4 marca 1982 r. 
Za zorganizowanie i kierowanie strajkiem w Spółdzielni Pracy „Przyszłość” został ponownie zatrzymany 31 sierpnia 1982 r., a następnie postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce z 2 września 1982 r. tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrołęce z 22 grudnia 1982 r. został skazany na 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 4 lat oraz karę 50 tys. zł grzywny. Następnie Sąd Wojewódzki w Ostrołęce złagodził karę do 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat oraz uchylił karę grzywny. W sierpniu 1983 r. karę darowano na mocy amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN