Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ignaczak Stefan

Stefan Andrzej Ignaczak

ur. w 1947 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 275/2020
Biogram
Stefan Ignaczak kolportował pisma Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Jesienią 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż” w Łodzi. Od grudnia 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej i współredagował związkowy biuletyn „Elektromontażu”, w którym zamieszczano teksty krytykujące władze państwowe i PZPR. 24.08.1981 r. był przesłuchiwany w związku ze zorganizowaną w Łodzi przez środowisko opozycyjne wystawą poświęconą wydarzeniom lat 1956, 1968, 1970 i 1980.
13.12.1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łęczycy; 7.01.1982 r. trafił do OO w Łowiczu, gdzie przebywał do 23.07.1982 r.  W latach 1981–1983 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. W marcu 1983 r. wyemigrował do USA. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN