Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Franciszek Młyński

ur. w 1956 roku w m. Krotoszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017
Biogram
Pan Tadeusz Młyński jako członek NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1989 działał w strukturach związkowych na terenie miasta Tychy. 
Współpracował z działaczami NSZZ „Solidarność” Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Tychach. 
Udostępniał swoje mieszkanie na potrzeby zorganizowania punktu kontaktowego dla represjonowanych działaczy podziemia związkowego. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie udzielał się w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii pw. św. Joachima w Sosnowcu a także przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Tychach, w ramach którego organizowano spotkania działaczy podziemia opozycyjnego oraz tzw. msze za Ojczyznę. 
Uczestniczył w manifestacjach organizowanych z okazji przypadających rocznic np. święto 3 Maja, 11 Listopada czy rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach. 
Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek tj. „Kilof”, „Cios”, „Wytrwamy i Zwyciężymy”. Brał udział w pielgrzymkach do Częstochowy i Piekar Śląskich, w czasie których eksponowano symbole „Solidarności”. 
W 1989 r. zaangażował się w działania Komitetu Obywatelskiego „Solidarności”, który prowadził lokalną kampanią wyborczą poprzedzającą wybory do Sejmu i Senatu wyznaczone na dzień 4 VI 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków