Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Naklicka Ewa

Ewa Naklicka

ur. w 1964 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012
Biogram
Po 13 grudnia 1981 r. kolportowała podziemne pisma (m.in. „Robotnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „CDN”, „Termit”, „Obraz” oraz „Grot”), a także wydawnictwa sygnowane przez Federację Młodzieży Walczącej oraz organizację Wolność i Pokój. W 1986 r. była współzałożycielką FMW w Szczecinie, uczestniczyła również w tworzeniu jej organu prasowego, pisma „Lustro”. W latach 1986-1989 uczestniczyła w akcjach ulotkowych i plakatowych FMW i WiP. W okresie od 1982 r. do 1986 r. zaangażowała się w działalność charytatywną, m.in. przy rozdzielaniu darów z zagranicy w punkcie przy parafii św. Krzyża w Szczecinie. W latach 1983-1986 była zatrzymywana, przesłuchiwana i poddawana przeszukaniom. W 1986 r. została ukarana grzywną przez kolegium ds. wykroczeń, a następnie zwolniona z pracy. W sierpniu 1988 r. była odpowiedzialna za przepływ informacji o strajkach w Szczecinie w ramach Grupy Pomocowej przy parafii oo. Jezuitów.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN