Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gręziak Anna

Anna Maria Gręziak

ur. w 1948 roku w m. Pułtusk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019
Biogram
Od 1980 r. była działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, członkiem Komisji Zakładowej w Państwowym Szpitalu Klinicznym - Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Od 1 września 1981 r. została zatrudniona jako etatowy pracownik NSZZ „S”. Była członkiem Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze i jedną ze współorganizatorek „Solidarności” służby zdrowia w Warszawie. Została również wybrana jako delegat Regionu Mazowsze na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S” w Gdańsku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego udzielała pomocy medycznej i materialnej ukrywającym się, represjonowanym i ich rodzinom, współpracowała z obrońcami w procesach politycznych. Była kolporterką wydawnictw podziemnych wśród pracowników służby zdrowia, m.in. Zeszytów Niezależnej Myśli Lekarskiej. W 1983 r. podczas Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny należała do grup pomocy medycznej organizowanych przez ks. Jerzego Popiełuszkę. 5 października 1988 r. była jedną z inicjatorów utworzenia Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia „S” Regionu Mazowsze, a od 1989 r. została członkiem Prezydium Komisji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 2, Warszawa 2012